Valentyna Savchyn. Literary Translation behind Bars in the Late Soviet Union: Contextual Voices of Vasyl' Stus and Ivan Svitlychnyi

Translation behind bars_Савчин Валентина_англ.pdf
stus_czco/EqkZsRR4R.jpeg
Валентина Савчин

Валентина Савчин. Літературний переклад за ґратами в пізньому Радянському Союзі: контекстуальні голоси Василя Стуса та Івана Світличного.

stus_czco/NC7yQgR4g.jpeg

"...Соціальний і культурний феномен перекладача-мученика набагато частіше мав місце в тоталітарних і авторитарних суспільствах, аніж у ліберальних та демократичних..."

"...Василь Стус (1938-1985) та Іван Світличний (1929-1992) були близькими сучасниками та мали подібну культурно-освітню історію. Обоє отримали вищу освіту за спеціальністю українська мова та література, були аспірантами Інституту літератури Академії наук УРСР, відомими поетами, перекладачами та критиками, та, насамперед, були потужними голосами дисидентського руху в Україні..."

Валентина Савчин – доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, запрошений дослідник Swedish Collegium for Advanced Study при Упсальському університеті Швеція (2021-2023).

Вивчає історію українського художнього перекладу в Україні, зокрема досліджує роль перекладачів і перекладу в тоталітарному суспільстві. Автор монографії «Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу» (Літопис, 2014) та інших праць, в яких використовує багатовекторний підхід до історичної контекстуалізації художнього перекладу в Радянській Україні. Стажувалася в університетах і наукових центрах Польщі, Фінляндії, Австрії та Швеції.

dvstus@gmail.com