Архів7 груд.

Філософські конспекти Василя Стуса. Гуссерль.

stus_czco/oNJCD7vSR.jpeg
Виписки і нотатки Василя Стуса з автографа у загальному зошиті світло-зеленого кольору з авторським написом «Філософія - №7». Орієнтовне датування 1976 (Мордовія, табори) - 1978 (сел. Матросова, Колима, заслання).

Окрім поезії Василь Стус дуже багато уваги приділяв філософським творам. Робив виписки, підкреслював цікаві місця, залишав нотатки на берегах власних книг, а з тих, які брав для прочитання, робив виписки. Більш чи менш ґрунтовні.

В одному з зошитів збереглися його виписки з невстановленої книги (чи статті?) "батька феноменології" Едмунда Гуссерля.

Рух філософських термінів

Гуссерль: закони як формули; потрібна наукова теорія наукового пізнання.

Проти психологізму в логіці й теорії пізнання.

Інтерсуб'єктивність - взаємний зв'язок суб'єктів, що пізнають.

Пізній Гуссерль: розкрити не світ науки, а Lebenswelt як основу об'єктивного пізнання.

Lebenswelt - сукупність очевидностей, коло певностей (це, здається, побутові синонімии до науки)

stus_czco/CHYTK7DIg.jpeg

Гуссерль: вийти з кризи об'єктивізму - надати Lebenswelt'ові більшої вірогідності, ніж науковим здобуткам.

Психологісти: закони логіки - це тільки процеси реального функціонування людського мислення і ототожнили їх

З'явився антиінтелектуалістський психологізм (Анрі Бергсон)

Гуссерль: наука, знання, істина.

Ознака істинності - очевидність (Гуссерль)

Ознака істинності - очевидність.

Істина - це світ "чистих сутностей"

stus_czco/k_3xGovSR.jpeg
Едмунд Гуссерль.

Ідеальне не має відношення до реальної діяльності людини.

Гегель орієнтувався на "всеобщего" индивида

За Гуссерлем, істина має здатність саморозкриватися - "вне и помимо рефлектирующей, дискурсивной работы мышления".

stus_czco/ehFy1KdSg.svg
stus_czco/q2Ky1KdIR.svg

dvstus@gmail.com