Архів7 вер.

стус - кундера - роман - лірика

Великий письменник - то не лише його твори, але й його літературний контекст.

А для глибшого розуміння і тим більше коментування такий контекст важливий не лише на етапі формування стилю чи естетики, а й на період написання того чи іншого твору.

Бібліотека Василя Стуса налічує тисячі книг і десятки тисяч імен. Але лише зараз, коли завдяки підтримці уряду Варшави та "Staromiejski Dom Kultury" вдалося оцифувати значну частину архіву та почати цифровізацію бібліотеки поета, можемо починати складний і трудоємкий процес введення в науковий обіг Стусових рефлексій щодо окремих імен, публікації його нотаток на берегах книжок чи й навіть окремі виділені місця з прочитаного.

До кінця року плануємо запустити рубрику "Архів", а поки кілька цитат з приводу книги Мілана Кундери "Мистецтво роману. Шлях Владислава Ванчули до великого епосу" (1961 р.).

stus_czco/9BjiLrkSR.jpeg
Підпис Василя Стуса на авантитулі книги Мілана Кундери.

Передусім зараз абсолюно точно можна сказати, що Василь Стус не лише прочитав цю книгу чеською, але й залишив окремі роздуми щодо неї: занотовані на окремому аркуші вони були вкладені в саму книжку.

Так само до книги були вкладені вирвані сторінки з журналу "Всесвіт" орієнтовно 1960-х років, з пудлікацією кількох розділів цієї книги без зазначенння прізвища перекладача.

stus_czco/MaBsLrzSg.jpeg
Мілан Кундера (1929-2023).

Повністю подамо роздуми Василя Стуса, написані на окремому аркуші:

"Кундера торкається історії роману з 18 ст. як підготовку (і реалізацію) і світогляд-Roman.

"В так званих сповідях-романах нема такої гострої антиномії межи об'єктивним світом і межи філософськи чітким суб'єктом, який би то спостерігав об'єкт романового пізнання тут присунутий до суб'єкту, настає якесь ототожнення суб'єкту з об'єктом, характер романового пізнання є інтроспективне" (с. 123).

stus_czco/Q3bHP9zIR.jpeg
Міркування і виписки В.Стуса, записані на окремому вкладеному до книги аркуші.

Флоберівський критерій краси стилю - це "смислова конкретність" (С. 149). І каже, можна одну й ту ж річ висловити з різною смисловою силою, з різною мірою предметного навантаження, отож девіз флоберівського стилю є: максимум предметного навантаження на мінімум простору" (С. 149).

Пише про лірична міць Ванцури йде за рахунок втрати епічності. І каже, що повернення до епічності збагатить емоційність (С. 185).

Виписки і підкреслення Василя Стуса з українського перекладу фрагментів праці Мілана Кундери, надрукованих у журналі "Всесвіт" в 1960-х.

Мілан Кундера про історію літератури 20 ст. (цитати виділені В.Стусом):

Вивчаючи історію літератури XX століттяв гарячковій зміні все нових та нових напрямків, "ізмів", художніх течій, ми наштовхуємося на цікавий факт. В більшості цих напрямків майже завжди провідна роль належить ліричній поезії і саме в галузі ліричної поезії були створені цінності, які живуть найдовше...

Пізнання цілісне і часткове:

...після 1848 року... поряд з втратою здатності до цілісного пізнання поглиблювалося далі пізнання часткове...

про Флобера:

...головним засобом... виразного відтворення дійсності Флобер зробив деталь. Деталь, яка відразу ж створює в уяві читача цілісну картину дійсності. Флобер першим з прозаїків почав свідомо орієнтуватися на почуттєво-конкретну пам'ять читача.

dvstus@gmail.com