"Як старанно дух мій волив..." / "Parabase" (1819-1820). Й.-В.Гете

Як старанно дух мій волив зазирнути у глибінь і природи надокола, і плодів її творінь. Тільки це — одне одвіку і збагнути нам незле: що мале — то є велике, що велике — то мале. Завжди змінне і незмінне, ближчий рід чи дальній рід, а творитися повинне, оновляючи свій вид.

stus_czco/A7DKfMsGg.jpeg
Книга з особистої бібліотеки Василя Стуса. Переклад вірша зроблений в КПЗ Київського КДБ у 1972 р. Доопрацьований і переписаний у листі до дружини від 22.05.1973 р. (Мордовські табори).
dvstus@gmail.com