"Нової ери двісті тридцять днів..." - першопублікація вірша

stus_czco/iibf6rUIR.jpeg
Незакічнчений чернетковий автограф публіцистичного віршованого тексту, написаного чорним чорнилом 1966 р. з загального зошита білого кольору з типографським надписом “Общая тетрадь” та авторською ремаркою “Venu rustique”. Розмір: 20,5х17,0 см. Середина 1960-х рр. З архіву Дмитра Стуса.

Нової ери - двісті тридцять днів як витемнів, як вихуднув як набрякає незбагненний вивих думок, що ліпляться на виглухлій стіні.

Варіанти:

2: як витемнів, як <вижовк,> вивілг і 3: <шукає шукає> 3*: <і відчуваєш герметичних вивих> 4: думок, що ліпляться [до] <темної> [спини]

Якщо брати за точку відліку 4 вересня 1965 р., тобто події в кінотеатрі "Україна", то вірш можна датувати травнем 1966 р., тобто часом роботи в Державному архіві літератури і мистецтва. Цю ж версію підтверджує і факт запису чернеткового архіву поруч з виписками та конспектами справ з того ж архіву.

Поза збірками. Інших джерел тексту не виявлено.

dvstus@gmail.com